Typisch Tien          +31651721991          info@typischtien.nl

Typetjes

De 3 = 1 typetje voordeelDEAL!

Dit betekent dat u tot (max) 3 typetjes in 1 uur mag uit kiezen die door 1 persoon wordt gespeeld. Wilt u gewoon 1 typetje voor uur lang, is dit natuurlijk prima. Het blijft dan dezelfde prijs.

Voor 1 persoon voor 1 uur € 300,-
Voor 2 personen voor 1 uur € 550,-   

Langer dan een uur een typetje inhuren? Geen probleem dan komt er per uur
€ 50,- bij voor elk typetje.